GREENWORKS Дувалка 24AB

GREENWORKS Дувалка 24AB

Шифра: М-009297

Технички карактеристики:

Тип на мотор: Без четкици

Максимална брзина на дување: 160km/h / 99mph

Максимален капацитет на дување: 560m³/h

Тип на батерија: Lithium-ion, 24 V, 2 Ah

Тежина без батерија: 1.53 kg

Време на полнење до 100 %- 60 min. , 80 %- 25 min.

Време на работа со полна батерија: 4 Ah 18 min. ; 2 Ah 9 min.

Производител: Greenworks

Батериска дувалка за лисја.

*Напомена: Дувалката е без батерија и полнач.

Компатибилни батерија и полнач: 019685

Компатибилна батерија: 019684 - 4 Ah , 019688 2 Аh

Компатибилен полнач: 019689